عمران فایل

دانلود کتاب مکانیک خاک داس (DAS) ویرایش سال ۲۰۱۳

کتاب مکانیک خاک داس یکی از کتبی است که استاتید دانشگاهی به عنوان مرجع آن را انتخاب می کنند در واقع می توانیم بگوییم یکی از کتبی است که در شاخه ژئوتکنیک از آن استفاده می کنند و بر اساس سیستم SI نوشته شده است البته اگر دانشجو کارشناسی هستید پیشنهاد می کنم از جزوه مکانیک خاک دکتر پاک استفاده کنید.

نام: کتاب مکانیک خاکدانلود کتاب مکانیک خاک داس

نوع کتاب: نسخه بین المللی دانشجویی

نویسنده: Braja M. Das

ویرایش: ۲۰۱۳

تعداد صفحه: ۷۷۰

حجم دانلود:  33 مگابایت

 

دانلود رایگان کتاب مکانیک خاک DAS

فهرست کتاب مکانیک خاک داس

 • فصل ۱:  Geotechnical Engineering—A Historical Perspective
 • فصل ۲:  Origin of Soil and Grain Size
 • فصل ۳: Weight–Volume Relationships
 • فصل ۴:  Plasticity and Structure of Soil
 • فصل ۵: Classification of Soil
 • فصل ۶: Soil Compaction
 • فصل ۷: Permeability
 • فصل ۸: Seepage
 • فصل ۹: In Situ Stresses
 • فصل ۱۰: Stresses in a Soil Mass
 • فصل ۱۱: Compressibility of Soil
 • فصل ۱۲: Shear Strength of Soil 
 • فصل ۱۳: Lateral Earth Pressure: At-Rest, Rankine, and Coulomb
 • فصل ۱۴: Lateral Earth Pressure: Curved Failure Surface
 • فصل ۱۵: Slope Stability
 • فصل۱۶:  Soil Bearing Capacity for Shallow Foundations
 • فصل ۱۷: Subsoil Exploration

 

دانلود رایگان کتاب مکانیک خاک داس ویرایش 2013

دیدگاه‌ها (0)

*
*